smart_description: hoe zit dat met formfield descriptions?

Tijdens het schrijven van een form array stuitte ik op het merkwaardige verschijnsel dat het "description" veld van sommige velden keurig zoals ik gewend was van Drupal 7 onderaan het formulierveld werd weergegeven maar dat deze bij sommige velden was verhuisd naar het title attribuut en dus alleen als tekstballon werd weergegeven bij muisovergang.

Na enige tijd zoeken kwam ik er achter wat er aan de hand was. Nee, het lag niet aan verschillende template files. En deze keer was het ook niet Google waar ik het antwoord vond. Documentatie heb ik tot op heden niet gevonden maar door de volgende code in mijn theme file te plaatsen ontdekte ik wat de oorzaak was:

function edc_preprocess_form_element(&$variables) {
  kint($variables);
} 

Het form array element "smart_description", het staat standaard op TRUE maar resulteert wat mij betreft in nogal onvoorspelbaar gedrag. Het lijkt alsof bij alle formuliervelden behalve het laatste van het formulier het description element naar het title attribuut wordt verplaatst. Daarom voeg ik nu bij elk formulierveld waar een description element moet worden weergegeven het attribuut smart_description toe en zet het op FALSE. 

Reactie toevoegen